Burak i montaż


Ekspert komentuje czy nowe regulacje rzeczywiście ułatwią i przyspieszą rozwój domowej fotowoltaiki.

Visitor rating 0. Od innych warzyw różni się tym, że ich wartość odżywcza przez cały okres przechowywania praktycznie się nie zmienia. Buraki spożywcze pochodzą z roślin pastewnych B. Buraki liściowe były uprawiane w starożytnym Egipcie i Grecji. Warzywa te były uważne za źródło zdrowia i długiego życia.

Zasadniczym celem, jaki postawiło sobie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wprowadzając nowe rozporządzenia, jest zredukowanie i uproszczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji, a tym samym przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie m. Michał Modzelewski.

burak i montaż

W pierwszej kolejności, w projekcie Rozporządzenia wprowadzono ujednolicony wzór zgłoszenia mikroinstalacji, jak również wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia tejże mikroinstalacji. Możliwość zaznaczenia opcji, że dokument, w zależności od spełnienia wymagań, będzie traktowany odpowiednio jako zgłoszenie lub wniosek o wydanie warunków przyłączenia pozwoli inwestorowi uniknąć złożenia nieodpowiednich pism i przedłużenia postepowania.

Ustawodawca proponuje aby zgłoszenie i wniosek stanowiły jednolity i zintegrowany dokument.

W przypadku jego nieprawidłowego burak i montaż będzie istniała możliwość uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania - komentuje Modzelewski. Jednak zdaniem eksperta N Energia, najważniejsze elementy projektu rozporządzenia wprowadzają standardy dotycząc wymagań technicznych, które należy spełnić zarówno przy montażu jak i pracy instalacji przy produkcji burak i montaż elektrycznej Ujednolicenie wymagań technicznych, aby zmniejszyć awaryjność instalacji fotowoltaicznych Ministerstwo nie zdecydowało się wprowadzić ujednoliconego sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji na potrzeby zgłoszenia, albo postępowania o przyłączanie mikroinstalacji.

Wyślij do znajomego

Decyzję swoją argumentuje tym, że definicja łącznej mocy zainstalowanej będzie oddzielnie wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy o OZE. Jak podkreśla dr inż. Michał Modzelewski z N Energia, najważniejsza jednak jest standaryzacja wymagań technicznych w zakresie zabezpieczeń instalacji, jakości energii wprowadzanej do sieci oraz kwalifikacji instalatorów fotowoltaiki.

Jest to odpowiedź systemowa na zjawisko wzrostu napięcia w sieciach, zintegrowanych z nieregulowaną ilością modułów PV. Prawidłowo zaprojektowana instalacja, uwzględniająca profil zużycia prądu w konkretnym gospodarstwie domowym, obsługuje w pierwszej kolejności potrzeby samego gospodarstwa, nie tworząc przy tym większych problemów dla sieci - zauważa Modzelewski.

burak i montaż

Wraz z dynamicznym wzrostem liczby instalowanych modułów PV, przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, wzrasta też odsetek poważnych wad projektowych i montażowych, popełnianych przez niewykwalifikowane ekipy montażowe, które mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń kończących się nawet pożarem instalacji.

Wiedza i praktyka zawodowa, to zawsze klucz do montażu wydajnej instalacji w której żadna kWh energii nie ulegnie zmarnowaniu - dodaje ekspert. Projekt nowego rozporządzenia ma być kolejnym krokiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa zarówno sieci przesyłowych energii elektrycznej, jak i prosumentów.

burak i montaż

Projekt Rozporządzenia precyzuje podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia mikroinstalacji w układy zabezpieczeń, pracy i zasad podłączenia instalacji do sieci energetycznej itd. Jest bardzo pożyteczny tak dla prosumentów, jak i dla uczciwych oraz profesjonalnych firm świadczących usługi instalacji fotowoltaiki.

Utrudnia jednak skutecznie funkcjonowanie tym nieuczciwym i nieprofesjonalnym - podsumowuje Modzelewski.

burak i montaż

Interesuje Cię inwestycja w fotowoltaikę? Zapraszamy do odwiedzenia Giełdy Rolnej! Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

burak i montaż