Co to jest montaż i moc. Dlaczego zleceniomat ?


Regulowana moc zadziałania VA. Ze stałym czasem powrotu. Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwod OM Przeznaczenie Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.

co to jest montaż i moc

Działanie Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie obwodu gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie.

co to jest montaż i moc

Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu. Ogranicznik posiada układ opóźniający jego zadziałanie 1,5÷2sekco zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy. Ogranicznika mocy nie należy stosować w układach z elektronicznym zapłonem świetlówki energooszczędnezasilaczami impulsowymi i innymi urządzeniami generującymi wyższe harmoniczne od 3 wzwyż.

co to jest montaż i moc