Logowanie znika montażu, Powiadomienie o plikach cookie


logowanie znika montażu

W czasie wydania aplikacji Acrobat DC firma Adobe zidentyfikowała poniższe problemy. Problemy wykryte od czasu wydania zostały opisane w osobnych dokumentach pomocy lub informacjach o wydaniu. Jeśli rozwiązaniem problemu jest uaktualnienie oprogramowania do nowszej wersji, w opisie podany jest jej numer. Numery błędów powiązanych z danym problemem są podane w niniejszym dokumencie w nawiasach kwadratowych.

logowanie znika montażu

Aktywacja Problem: Aplikacja Acrobat DC nie uruchamia się w przypadku jej odinstalowania i ponownego zainstalowania w trybie offline przy użyciu tego samego numeru seryjnego [] Obejście problemu: Przejdź do trybu online. Na ekranie logowania wybierz opcję Zaloguj się teraz. Program Acrobat uruchomi się pomyślnie.

logowanie znika montażu

Porównaj Problem: Wydajność przewijania adnotacji w RHP Porównania jest niska, jeśli liczba różnic wynosi lub więcej. Problem: Aplikacje otwierają się z dokumentem jako punktem skupienia.

logowanie znika montażu

Problem: [Mac] Nie można przewijać poziomo przy użyciu gładzika. Te okna dialogowe są skalowane po ich ponownym uruchomieniu.