Montaż w człowieku.


Jakość klimatyzowanego powietrza

Samotnik — który nie zapisał się do modnej literackiej koterii i wpływowego politycznego salonu, dziwak-erudyta, znawca prawa kanonicznego i historii administracji we Francji; tematów, przyznajmy, wyjątkowo nieciekawych dla nowoczesnej młodzieży, studentów szkół biznesu i publiczności lewicowych kawiarni.

Ten dziwak, figura marginalna, był jednak w latach Systemy instytucjonalne, porządki administracyjne, stanowią bowiem — żeby użyć jego ulubionej metafory — rusztowanie, na którym wznosi się gmach Człowieczeństwa.

montaż w człowieku

Legendre proponuje ich psychoanalizę, konstruując język, który pozwala skutecznie przekroczyć jedną z zasadniczych aporii freudyzmu: rozstęp między wymiarem psychicznym montaż w człowieku społecznym.

Ten rozstęp usiłowali kiedyś przekroczyć freudomarksiści. Oni jednak mówili doraźnym żargonem polityki, byli filozoficznymi czytelnikami gazet. Pierre Legendre — będąc na marginesie — jest więc w samym centrum. Jego monumentalne dzieło, 9 opasłych tomów Lekcji i kilka pomniejszych arcydzieł, jak książka o tańcu albo traktat o antropologii dogmatycznej, czyni go niewątpliwie jednym z najważniejszych filozofów współczesnych. Nie chcę tu pisać wprowadzenia do jego myśli.

Menu nawigacyjne

Otóż, żeby ująć to jednym słowem, jest nim natura ludzka. Ten stary problem Legendre traktuje w radykalnie nowy sposób. I tu właśnie widziałbym wagę jego przedsięwzięcia.

montaż w człowieku

Legendre wychodzi poza tradycyjną opozycję między metafizyką a nihilizmem. Zgodnie z tą pierwszą istnieje natura ludzka, stała i niezmienna; wedle tego drugiego takiej natury nie ma, a wszystkie porządki, jakie tu tworzymy i wśród których żyjemy, są arbitralną konstrukcją.

Oba te poglądy, chwytając jakąś część naszego doświadczenia, są z nim zarazem — biorąc pod uwagę jego całość — wyraźnie niezgodne.

Geneza[ edytuj edytuj kod ] Anatolij Łunaczarski Po rewolucji lutowej i październikowej rząd radziecki nie był w stanie finansowo pozwolić sobie na szerzej zakrojoną produkcję filmów.

Antropolog staje wobec różnorodności kultur i życiowych praktyk; w tym samym momencie widzi jednak, że są to kultury i praktyki ludzkie. Na czym polega ta jedność w wielości, ta stałość w zmienności? Odpowiedź na nie zakłada pewne minimum antropologiczne. Każdy człowiek musi się narodzić.

Jak poprawić samopoczucie i poczuć się lepiej? 7 Wskazówek i niezwykłych badań.

Narodziny są dla ludzkiego życia faktem koniecznym. Jest to, zauważmy, pojęcie osobliwe.

montaż w człowieku

Tymczasem narodziny są nie tylko niezbędnym warunkiem życia, lecz posiadają także niezmienną strukturę. Każdy człowiek ma ojca i matkę.

Komfort termiczny – co to oznacza dla człowieka?

Pierwsze ludzkie prawo — zakaz kazirodztwa, który znajdujemy we wszystkich montaż w człowieku pierwotnych — wyrasta z tej właśnie struktury, ustanawiając pierwszą ludzką instytucję: rodzinę. Rodzina jest więc porządkiem naturalnym. Ten porządek, ponieważ ma charakter instytucjonalny, przybiera jednak różne formy — zależnie od czasu i kultury — a przede wszystkim, jak pokazuje Freud, ma ograniczoną stabilność, jego równowaga jest chwiejna.

Gmach Człowieczeństwa jest stale zagrożony rozpadem — czyli obłędem. Ten ostatni, uczy Legendre, może dotyczyć całych formacji społecznych; widzimy szaleństwo ogarniające instytucje, nerwice administracyjne, psychozę regulaminów wewnętrznych. Gdzie się znaleźliśmy?

Spis treści

Mówimy o naturze, która, choć różnorodna i zmienna, posiada jednak swoje warunki stabilności. Jest to język radykalny, nie jest to jednak język całkowicie nowy. Legendre, wychodząc poza nowożytne pojęcie faktu, powraca — wielkim łukiem — do Arystotelesa, do jego pojęcia natury i jej chwiejnego ładu.

Jednak zły wpływ klimatyzacji na ludzkie zdrowie to jedynie przestarzałe mity, które zazwyczaj wynikają z błędów instalacyjnych bądź eksploatacyjnych. Regularnie serwisowana klimatyzacja wpływa pozytywnie na ludzki organizm, bo zaspokaja jedną z kluczowych jego potrzeb — komfort termiczny. Komfort termiczny — co to oznacza dla człowieka? Ludzki organizm jest skonstruowany w taki sposób, że źle reaguje zarówno na zbyt wysoką, jak i zbyt niską temperaturę otoczenia.

Natury ludzkiej, uczy autor Etyki nikomachejskiej, nie można zamknąć w matematycznej formule; stanowi ona ruchomy porządek czynów i działań. Wawrzyniec Rymkiewicz.