Norma z montażą


Montaże stolarki według Polskiej Normy? Profesjonalny montaż okna obserwowało tam wiele ekip, przyznano kolejne tytuły Mistrzów Montażu, ale przede wszystkim podjęto dla tej branży fundamentalną decyzję, w konsekwencji której pojawi się nowa Polska Norma. Ważnym wydarzeniem tej imprezy była bowiem Ogólnopolska Konferencja Montażowa, w której uczestniczyło kilkudziesięciu technologów z czołowych polskich firm produkujących okna i profile okienne. W trakcie obrad uczestnicy konferencji podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad sformułowaniem i wprowadzeniem Polskiej Normy o warunkach wykonywania i odbioru prac montażowych okien i drzwi zewnętrznych. Nowa Polska Norma będzie konsultowana z całym środowiskiem okienno-drzwiowym, koordynację tych działań powierzono ekspertom Zrzeszenia Montażystów Stolarki ZMS.

Jakie błedy są dopuszczanle? Jutro też będa bo wszystkiego nie zdążyli, ale już dziś zauważyliśmy, że okna sa różnie norma z montażą.

Poniżej zawarto najważniejsze z ustaleń dotyczących okien. Ustawienie okna w otworze. Przed wbudowaniem okna w otworze należy sprawdzić czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, oraz czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu. Minimalna szerokość szczeliny pomiędzy ramą ościeżnicy przy uszczelnieniu kitami elastycznymi powinna wynosić 10 mm, a przy zastosowaniu impregnowanych taśm rozprężnych 6 — 8 mm. Maksymalny wymiar szczeliny nie powinien przekraczać 40 mm przy użyciu pianki PU — 30 mm.

Głębokość osadzenia okna od wewnątrz, więc i od zewnątrz jest różna. Między oknami sa różnice do 2 cm głębkości obsadzenia.

norma z montażą

Jakby tego było mało sa też różnice między obsadzeniem w zakresie jednego okna czyli jest inna głębokosc po lewej i prawej stronie. W zasadzie nie ma okna, które miało by ta samą głębokość obsadzenia miedzy lewą i prawa stroną tego samego okna. Różnice są 0,5cm, często 1cm, a czasem nawet 1,5 lub nawet 2cm.

norma z montażą

Jutro rodzice zamierzają to zgłosić ekipie, ale wiadomo, że będą się bronić bo raczej poprawiać się im chciało nie będzie. Dziś już rodzice zasygnalizowali montażystom problem ale montażyści oburzyli się i powiedzieli, że mury sa wyjątkowo krzywe.

Bella-Plast - Montaż Listwy Dylatacyjnej Przyokiennej BP13

Cięzko jednak przyjąc taką argumentację bo mury są OK a różnica w głębokości obsadzenia okna o szerokości 90cm między lewą a prawą stroną to 1,5cm.

Na co jeszcze zwrócić uwagę? Jakie błedy jeszcze się mogą pojawić?

norma z montażą

Jakie są normy na "równość" obsadzenia? Jakie różnice w obsadzeniu między lewą a prawą stroną i góra i dołem są dopuszczalne?

norma z montażą

Dostępne w wersji mobilnej.