Radykalna erekcja przywracania prostatektomii. Problemy z erekcją - leczenie zaburzeń erekcji Poznań nr 1


Rehabilitacja urologiczna mężczyzn

Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej Streszczenie rozprawy doktorskiej wyróżnionej pośród prac nominowanych do Nagrody im. W ostatnich latach liczba wykonywanych RP stale wzrasta, a osiągane wyniki onkologiczne są na dobrym poziomie.

radykalna erekcja przywracania prostatektomii wytnij penisa

W związku z tym długość radykalna erekcja przywracania prostatektomii nie jest jedynym czynnikiem mającym wpływ na wybór metody leczenia raka ograniczonego do stercza RS.

Szczególnego znaczenia nabiera problem jakości życia QoL - quality of life pacjentów po operacji radykalnego usunięcia gruczołu krokowego, gdyż nawet niewielkie zmiany w tym zakresie mające związek z przebytym leczeniem mogą mieć istotny wpływ na dalsze losy chorego. Obecnie uważa się, że wykonanie RP nieznacznie pogarsza jakość życia ocenianą po 12 miesiącach od operacji.

Natomiast w grupie młodszych pacjentów Radykalna prostatektomia jest obarczona wysokim ryzykiem rozwoju pooperacyjnych zaburzeń erekcji.

Rehabilitacja prącia w zaburzeniach erekcji po prostatektomii

Kolizja z nerwami jamistymi, odpowiedzialnymi za występowanie wzwodu, jest trudna do uniknięcia podczas preparowania stercza, ze względu na ich bliską lokalizację względem gruczołu krokowego, stąd u większości pacjentów po radykalnym usunięciu prostaty erekcja znika z żoną zaburzenia erekcji.

Zastosowanie techniki oszczędzającej pęczki naczyniowo-nerwowe NSRP - nerve sparing radical prostatectomy umożliwia zachowanie unerwienia prącia, jednak po operacji przeważnie dochodzi do apraksji nerwów jamistych, czego następstwem jest zanik wzwodów spontanicznych.

radykalna erekcja przywracania prostatektomii pompy próżniowe montażowe

Powoduje to zmniejszenie przepływu krwi w prąciu, co prowadzi do zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego i promuje zwłóknienie mięśni gładkich tętnic i ciał jamistych. Następstwem tego jest rozwój nieodwracalnych zaburzeń naczyniowych, które mogą mieć charakter tętniczy zmniejszenie dopływu krwi do prącia lub żylny nadmierny odpływ krwi z ciał jamistych.

Powyższe zmiany ograniczają możliwość osiągnięcia erekcji przez operowanych mężczyzn.

radykalna erekcja przywracania prostatektomii jak wzrosła penis

Obecnie uważa się, że rozpoczęcie farmakoterapii zaburzeń wzwodu w ciągu pierwszych 8 tygodni od prostatektomii zapobiega rozwojowi patologii naczyniowej w prąciu oraz przyspiesza regenerację nerwów jamistych, co poprawia rokowanie w zakresie zachowania potencji u pacjentów operowanych z powodu raka stercza.

Cel pracy W oparciu o powyższe założenia celem niniejszej rozprawy jest ocena: - częstości powstawania oraz charakteru zmian hemodynamicznych po prostatektomii radykalnej; - zależności między wtórnymi zaburzeniami naczyniowymi w prąciu a występowaniem i nasileniem pooperacyjnych zaburzeń erekcji; - wpływu wczesnej farmakoterapii rozpoczętej w 6 tygodniu od prostatektomii radykalnej na przepływ krwi w ciałach jamistych; - wartości terapeutycznej dojamistych iniekcji prostaglandyny PGE1 w zapobieganiu i leczeniu impotencji po radykalnym usunięciu gruczołu krokowego.

radykalna erekcja przywracania prostatektomii jaki jest jego penis

Materiał i metody Do badania prospektywnego włączono 67 mężczyzn z rakiem stercza klinicznie ograniczonym do narządu, zakwalifikowanych do radykalnej prostatektomii oszczędzającej pęczki naczyniowo- nerwowe. Każdy z badanych miał przed operacją zachowaną prawidłową potencję oraz był aktywny seksualnie w okresie 6 miesięcy poprzedzających prostatektomię.

Zaburzenia erekcji

Operacja radykalnego, załonowego usunięcia gruczołu krokowego była wykonywana przez tego samego, doświadczonego urologa. Decyzję o zmianie do techniki odpowiadającej prostatektomii klasycznej bez zachowania reżimu operacyjnego techniki oszczędzającej NVB podejmowano w trakcie trwania zabiegu. Wskazaniami do takiego postępowania były przeważnie: - trudne do opanowania krwawienie, wymagające użycia koagulacji lub podkłucia pęczków naczyniowo-nerwowych; - bezpieczeństwo onkologiczne - w przypadku podejrzenia naciekania guza poza stercz, wymagające rozległej resekcji okołosterczowej, naruszającej ciągłość nerwów jamistych.

Po 6 tygodniach od usunięcia stercza wszystkim pacjentom zaproponowano farmakoterapię zaburzeń erekcji.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!

Przed leczeniem operacyjnym oraz po 6 tygodniach i po 6 miesiącach od prostatektomii radykalnej wykonano diagnostykę zaburzeń wzwodu, na którą składały się: ukierunkowany wywiad lekarski wsparty standaryzowanym kwestionariuszem oceniającym nasilenie zaburzeń wzwodu IIEF-5ocena jakości erekcji po dojamistym wstrzyknięciu środka erektogennego test ICI oraz dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicach głębokich prącia poprzedzona dojamistą iniekcją 10 ug PGE1.

Spośród radykalna erekcja przywracania prostatektomii operowanych pacjentów u 37 wykonano prostatektomię oszczędzającą nerwy jamiste grupa 1a u pozostałych 30 operację klasyczną, bez zastosowania techniki oszczędzającej NVB grupa 2.

radykalna erekcja przywracania prostatektomii zrobić gładki penis

Występowanie wzwodów spontanicznych podało 4 pacjentów po zabiegu oszczędzającym nerwy jamiste. Występowanie i charakter patologii naczyniowych w prąciu po 6 tygodniach od prostatektomii nie różnią się istotnie statystycznie między obiema grupami Analiza wyników badania histopatologicznego usuniętego stercza ujawniła istotną statystycznie różnicę dotyczącą częstości guzów naciekających poza granice narządu pT3 między grupą 1 i grupą 2.

Ponadto średnie wartości PSA oznaczone przed operacją różniły się istotnie statystycznie między obiema grupami.

skomentuj ten artykuł

Farmakoterapię zaburzeń erekcji rozpoczęło 30 mężczyzn, w tym 27 po operacji oszczędzającej nerwy jamiste i 3 po klasycznej prostatektomii radykalnej. Leczenie farmakologiczne składało się z dojamistych iniekcji 10 ug Alprostadilu, wykonywanych co najmniej dwa razy w tygodniu. Stwierdzono wyraźny negatywny wpływ wtórnych zaburzeń naczyniowych na częstość i nasilenie pooperacyjnych zaburzeń erekcji, ocenione przy radykalna erekcja przywracania prostatektomii kwestionariusza IIEF Porównanie wyników badania dopplerowskiego z wynikami testu ICI wykazało, że wszyscy pacjenci, u których po 6 miesiącach od operacji rozpoznano prawidłowy przepływ naczyniowy, byli w stanie osiągnąć prawidłowy wzwód po dojamistym podaniu 10 ug PGE1.

Wnioski Na podstawie powyższych wyników sformułowano następujące wnioski: 1.

To również Cię zainteresuje

Wtórne dysfunkcje hemodynamiczne w prąciu rozwijają się u większości pacjentów po radykalnym wycięciu stercza z powodu raka. We wczesnym okresie po operacji dominującym typem patologii w ciałach jamistych są zaburzenia tętnicze, natomiast wraz z upływem czasu zwiększa się przeciek żylny.

radykalna erekcja przywracania prostatektomii po urazu penisa

Częstość i nasilenie zaburzeń wzwodu po prostatektomii radykalnej są znacząco wyższe u chorych z wtórnym upośledzeniem ukrwienia prącia niż u mężczyzn z zachowanym prawidłowym przepływem naczyniowym. Późne pooperacyjne patologie naczyniowe o charakterze żylnym i mieszanym skutkują zniesieniem odpowiedzi na doprąciowe wstrzyknięcie prostaglandyny PGE1.

Hanchanale, I.

Wczesne rozpoczęcie terapii dojamistej ogranicza rozwój wtórnych dysfunkcji hemodynamicznych w członku i zmniejsza zaburzenia erekcji zarówno po klasycznej prostatektomii radykalnej, jak i po prostatektomii oszczędzającej pęczki naczyniowo-nerwowe.

Powrót spontanicznych erekcji po operacji oszczędzającej u leczonych iniekcjami dojamistymi rokuje skuteczne przestawienie na nieinwazyjną doustną terapię inhibitorami fosfodiesterazy Natomiast po radykalnym usunięciu stercza klasyczną techniką operacyjną samoistne wzwody nie powracają nawet pomimo wczesnego wdrożenia farmakoterapii.