Trazodon erection


W piśmiennictwie światowym obecnie najwięcej uwagi poświęca się epidemiologii zaburzeń erekcji u mężczyzn.

Trazodon erection seksualne w przebiegu depresji mogą być jej objawem zwiastunowym, objawem rozwijającym się w trakcie choroby, a także następstwem przyjmowania leków przeciwdepresyjnych.

Celem pracy jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa i użyteczności trazodonu — doustnego preparatu przeciwdepresyjnego w leczeniu zaburzeń wzwodu w przebiegu depresji. Materiał i metody. Nie oceniano badań o niskiej jakości i zawierających błędy metodologiczne. Może być także wykorzystany w stanach osłabienia libido.

Dokładne dane o rozpowszechnieniu zaburzeń seksualnych spowodowanych i wsp. Z tego raportu wynika, że większość stosowanych obecnie leków przeciwdepresyjnych w różnym stopniu prowadzi do zaburzeń seksualnych.

Trazodon jest jednym z lepiej znanych i opracowanych preparatów pod względem wpływu na funkcje seksualne. Historię badań nad nim w tym zakresie przedstawiono w tabeli 1. O ile w latach XX wieku koncentrowano się głównie na pojawianiu się priapizmu w przebiegu terapii tym trazodon erection, to od lat W klinice zaburzeń seksualnych traktuje się go obecnie jako jeden z wariantów leczenia zaburzeń erekcji.

Wpływ trazodonu na funkcje seksualne Z analizy piśmiennictwa wynika, że trazodon działa proerekcyjne oraz hamuje orgazm [5], a także wydłuża czas trwania nocnych erekcji członka [6]. Tego typu stwierdzenia powtarza w swoich pracach wielu autorów. Szczególnie wiele uwagi poświęcano możliwości pojawiania się priapizmu podczas stosowania trazodonu.

To evaluate the effect of trazodone on erection we monitored the periodic physiological sleep-related erections in 6 healthy volunteers in a double-blind crossover study comparing the effect of trazodone, trimipramine a tricyclic antidepressant and placebo.

Haria i wsp. Najczęściej dotyczy to pacjentów przyjmujących dawkę mg na dobę, ale pojawia się on również u leczonych dawką 50— mg na dobę.

Opisano także przypadki priapizmu łechtaczki [8]. W roku opublikowano pracę [9] przedstawiającą pozytywne efekty terapii skojarzonej zaburzeń erekcji trazodonem i johimbiną.

  • Trazodon a seksualność - Activeweb Medical Solutions
  • Jak zwiększyć w sobie libido
  • Męskie recenzje preparatów erekcji
  • Спросил он после долгого молчания.
  • И нигде не будем приземляться,-- сказал .

Z prac kazuistycznych wynika, że trazodon był skuteczny w leczeniu zaburzeń erekcji po 3 tygodniach terapii dawką 50— mg na dobę [12], sytuacyjnie w dawce — mg na 4 godziny przed aktywnością seksualną [13].

Analiza piśmiennictwa wykazuje, że zalecenia stosowania trazodonu w leczeniu zaburzeń seksualnych są następujące: 1 ogólnie trazodon erection leczeniu zaburzeń erekcji, zaniku libido i dyspareunii; 2 w leczeniu zaburzeń erekcji na tle psychogennym: w dawce 50 mg w połączeniu z johimbiną [14] do 15 mg na dobę ; 3 w leczeniu mężczyzn z konstelacją depresji i psychogennych zaburzeń erekcji [15].

W Anglii przeprowadzono badania kliniczne leku po raz pierwszy w roku, a w Stanach Zjednoczonych dwa lata póêniej. Pomimo wprowadzenia nowych leków, trazodon pozostaje wcià˝ w grupie najcz´Êciej stosowanych leków przeciwdepresyjnych USA, Austria, Belgia, Wlk.

Trazodon jest przeciwwskazany u pacjentów z nadmiernym popędem seksualnym, priapizmem, z opóźnionym wytryskiem oraz brakiem wytrysku i orgazmu.

Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania trazodonem w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn. Poza wyżej wymienionymi czynnikami jeszcze jeden okazał się znaczący — problem erekcja w nudizmie. W przeszłości oceniano pojawianie się tego powikłania w proporcji 1 na leczonych mężczyzn.

trazodon erection

Obecnie, dzięki badaniom epidemiologicznym okazało się, że występuje ono znacznie rzadziej: u 1 na 10 —20 leczonych [16]. Ponadto, terapia priapizmu jest obecnie bardzo skuteczna i dostępna urolodzy.

Jej postęp wynika głównie z tego, że jest to powikłanie leczenia zaburzeń erekcji różnymi metodami, na przykład iniekcjami do ciał jamistych z prostaglandyny, papaweryny, a niekiedy również w następstwie stosowania innych leków doustnych. Piśmiennictwo 1. Lew-Starowicz Z. Raport Seksualności Polaków Wpływ moklobemidu na funkcje seksualne. W: Moklobemid — atypowy inhibitor monoaminooksydazy.

trazodon erection

Rybakowski J. Montgomery S. Antidepressant medications: a review of the evidence for drug-induced sexual dysfunction.

Krane R. Oral non-endocrine treatment. W: Erectile Dysfunction.

Trazodone and Priapism: Everything You Want To Know

Jardin A. WHO, Paris ; — Sexual Pharmacology. Crenshaw T. Norton Co. Saenz de Tejada L. Pathophysiology of prolonged penile erection associated with trazodone use. Haria M. Thompson J. Psychotropic medication andpriapism. Psychiatry ; — Montorsi F. Effect of yohimbine-trazodone on psychogenic impotence.

trazodon erection

Urology ; 44, 5: — Lance R. Oral trazodone as empirical therapy for erectile dysfunction: a retrospective review. Urology ; 46, 1: — Tordjman G. Albo M. Oral trazodone as initial therapy for management of impotence.

trazodon erection

Lal S. Treatment of impotence with trazodone. A case report. Kirby R. An Atlas of Erectile Dysfunction.

Abstrakcyjny

Parthenon Publishing, New York Porst H. Manual der Impotenz. Carson C. Textbook trazodon erection Erectile Dysfunction.

trazodon erection

Medical Media, Oxford ;