Wzbudzenie niewystarczającego montażu. Czy Polska konsekwentnie wspiera rozproszone źródła energii?| Ekobudowanie


Kopiuj link Udostępnij wzbudzenie niewystarczającego montażu Facebooku Wyślij e-mail Wspieranie rozproszonych źródeł energii, będące założeniem projektu ustawy o OZE, to pożądany kierunek działania.

wzbudzenie niewystarczającego montażu

Czy wzbudza zainteresowanie polskich inwestorów? W przypadku konsekwentnej realizacji działąnie to byłoby rzeczywiście przełomem w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

wzbudzenie niewystarczającego montażu

Obawy PORTPC związane są z brakiem w projekcie ustawy narzędzi do promocji efektywnych technologii OZE i zbyt małym poziomem dofinansowania rozproszonych źródeł energii, w tym pomp ciepła. Jesteśmy pewni, że większe dofinansowanie mikroinstalacji sprawi, że większość Polaków będzie zainteresowana OZE.

W efekcie zwiększy się radykalnie udział OZE w bilansie energetycznym, jak również świadomość i akceptacja społeczna dla stosowania tych technologii na co dzień.

Wprowadzając dodatkowe wyposażenie elektryczne pojazdu, należy sprawdzić, czy moc alternatora jest wystarczająca, i w razie potrzeby zastosować alternator o większej mocy.

Również wielkość wsparcia dla rozproszonych systemów wykorzystujących OZE, uważamy za daleko niewystarczające. Trzecim istotnym zastrzeżeniem jest niedostateczne położenie nacisku w projekcie ustawy na efektywność energetyczną jako warunku uzyskania wsparcia państwa.

Jest to szczególnie ważne w przypadku mikroinstalacji, których monitorowanie jest z natury rzeczy utrudnione.

wzbudzenie niewystarczającego montażu

Naszym zdaniem, rozwiązaniem tej kwestii powinno być skorzystanie z istniejących dobrych praktyk i pełne wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE, które regulują wspieranie produktów o odpowiednio wysokiej efektywności. Dotyczy to przede wszystkim pomp ciepła, ale również kolektorów słonecznych czy kotłów grzewczych spalających biomasę.

wzbudzenie niewystarczającego montażu

W przypadku pomp ciepła chodzi o wspieranie nabywania produktów, które spełniają minimalne wymogi technologiczne wprowadzone przez Komisję Europejską w zakresie minimalnych współczynników efektywności.

Brak takich zapisów będzie prowadzić do wspierania przeciętnych technologii, a w konsekwencji marnotrawstwa środków, rozczarowania użytkowników nieefektywnych urządzeń, a w rezultacie - negatywnych opinii o OZE. Istotne są w takiej sytuacji odpowiednie działania zapewniające wzrost jakości wykonywanych instalacji. Przewidywane działania PORTPC w tym zakresie to: wprowadzenie w ciągu najbliższych lat polskiego znaku jakości dla pomp ciepła sprzedawanych w Polsce, wdrożenie europejskiego systemu szkoleń Eucert dla instalatorów pomp ciepła i opublikowanie wytycznych w zakresie wykonywania dolnych źródeł ciepła.

Audi A4/A5/Q5 B8 - Montaż oświetlenia kieszeni drzwi/Installation of door pocket lighting DIY